Notice Board(05-08-2022)

 

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI BINA BOOKING KE  LE SAKTE HAI.

 

 

# GROCERY STOCK= 20,00,000

# LIQUOR STOCK= 0

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE APR 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(01-08-2022)


# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  LIQUOR KI TOKEN BOOKING 02 AUG 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 03 AUG 2022, 04 AUG 2022 AUR 05 AUG 2022  KE LIYE HOGI.

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI BINA BOOKING KE  LE SAKTE HAI.

 

 

# GROCERY STOCK= 20,00,000

# LIQUOR STOCK= 32,00,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE APR 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(29-07-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  LIQUOR KI TOKEN BOOKING 30 JUL 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 31 JUL 2022  KE LIYE HOGI.

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI BINA BOOKING KE  LE SAKTE HAI.

 

# 01 AUG 2022 KO MSTB HAI CANTEEN BAND RHAHEGI.

# 02 AUG 2022 TUESDAY KO CANTEEN BAND RHAHEGI.

 

# GROCERY STOCK= 20,00,000

# LIQUOR STOCK= 37,00,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE APR 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(26-07-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  LIQUOR KI TOKEN BOOKING 27 JUL 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 28 JUL 2022 , 29 JUL 2022 AUR 30 JUL 2022 KE LIYE HOGI.

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI BINA BOOKING KE  LE SAKTE HAI.

 

# GROCERY STOCK= 20,00,000

# LIQUOR STOCK= 40,00,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE APR 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(23-07-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR  LIQUOR KI TOKEN BOOKING 24 JUL 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 25 JUL 2022 AUR 27 JUL 2022 KE LIYE HOGI.

# 26 JUL 2022 TUESDAY KO CANTEEN BAND RHAHEGI.

 

 

# GROCERY STOCK= 30,00,000

# LIQUOR STOCK= 53,00,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE APR 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(20-07-2022)


# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR  LIQUOR KI TOKEN BOOKING 21 JUL 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 22 JUL 2022 , 23 JUL 2022 AUR 24 JUL 2022 KE LIYE HOGI.

 

 

# GROCERY STOCK= 60,00,000

# LIQUOR STOCK= 82,00,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE APR 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(17-07-2022)


# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR  LIQUOR KI TOKEN BOOKING 18 JUL 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 20 JUL 2022 AUR 21 JUL 2022 KE LIYE HOGI.

 

# 19 JUL 2022 TUESDAY KO CANTEEN BAND RHAHEGI.

 

# GROCERY STOCK= 85,00,000

# LIQUOR STOCK= 1,00,00,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MARCH 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(14-07-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR  LIQUOR KI TOKEN BOOKING 15 JUL 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 17 JUL 2022 AUR 18 JUL 2022 KE LIYE HOGI.

 

# 15 JUL 2022 KO OFFICER,S DAY HOGA.

 

# 16 JUL 2022 KO 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S OR AND FAMILYS KO GROCERY KA SAMAN DIYA JAYEGA. 

 

# GROCERY STOCK= 1,20,000,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MARCH 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(08-07-2022)

# GROCERY STOCK= 20,00,000

# LIQUOR STOCK=0

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

#JIN KE SMART CARD BAND HO GAYE HAI 30 JUNE 2022 TAK PURANE FORM MAIN BHARE JAYENGE US KE BAAD SMART CARD KE NEW FORMET MAIN BHARE JSYENGE.

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MARCH 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(07-07-2022)

# GROCERY STOCK= 20,00,000

# LIQUOR STOCK=1,00,000

# JIN KI BOOKING 07 JUL 2022 , 08 JUL 2022 AUR 09 JUL 2022 KI HAI UNKO  08 JUL KO KEWAL RUM MILEGI WHISKY NHI HAI.

 

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI US HISAB SE BOOKING

 KARE.

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

#JIN KE SMART CARD BAND HO GAYE HAI 30 JUNE 2022 TAK PURANE FORM MAIN BHARE JAYENGE US KE BAAD SMART CARD KE NEW FORMET MAIN BHARE JSYENGE.

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MARCH 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(02-07-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI   LIQUOR KI TOKEN BOOKING 03 JUN 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 04 JUL 2022  KE LIYE HOGI.

# 05 JUL 2022  TUESDAY KO CANTEEN BAND RAHEGI.

# GROCERY STOCK= 25,00,000

# LIQUOR STOCK= 11,00,000

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI US HISAB SE BOOKING KARE.

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

#JIN KE SMART CARD BAND HO GAYE HAI 30 JUNE 2022 TAK PURANE FORM MAIN BHARE JAYENGE US KE BAAD SMART CARD KE NEW FORMET MAIN BHARE JSYENGE.

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MARCH 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(29-06-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI   LIQUOR KI TOKEN BOOKING 30 JUN 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 02 JUL 2022 AUR 03 JUL 2022 KE LIYE HOGI.

# 01 JUL 2022  KO MSTB HOGI CANTEEN BAND RAHEGI.

# GROCERY STOCK= 40,00,000

# LIQUOR STOCK= 30,00,000

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI US HISAB SE BOOKING KARE.

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

#JIN KE SMART CARD BAND HO GAYE HAI 30 JUNE 2022 TAK PURANE FORM MAIN BHARE JAYENGE US KE BAAD SMART CARD KE NEW FORMET MAIN BHARE JSYENGE.

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MARCH 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.

(26-06-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR  LIQUOR KI TOKEN BOOKING 27 JUN 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 29 JUN 2022 AUR 30 JUN 2022 KE LIYE HOGI.

# 28 JUN 2022 TUESDAY KO CANTEEN BAND RAHEGI.

# GROCERY STOCK= 50,00,000

# LIQUOR STOCK= 35,00,000

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI US HISAB SE BOOKING KARE.

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

#JIN KE SMART CARD BAND HO GAYE HAI 30 JUNE 2022 TAK PURANE FORM MAIN BHARE JAYENGE US KE BAAD SMART CARD KE NEW FORMET MAIN BHARE JSYENGE.

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MARCH 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.<

(23-06-2022)


# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR  LIQUOR KI TOKEN BOOKING 24 JUN 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 25 JUN 2022, 26 JUN 2022 AUR 27 JUN 2022 KE LIYE HOGI.

# GROCERY STOCK= 80,00,000

# LIQUOR STOCK= 47,00,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

#JIN KE SMART CARD BAND HO GAYE HAI 30 JUNE 2022 TAK PURANE FORM MAIN BHARE JAYENGE US KE BAAD SMART CARD KE NEW FORMET MAIN BHARE JSYENGE.

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MARCH 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(20-06-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR  LIQUOR KI TOKEN BOOKING 21 JUN 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 22 JUN 2022, 23 JUN 2022 AUR 24 JUN 2022 KE LIYE HOGI.

# GROCERY STOCK= 1,20,00,000

# LIQUOR STOCK= 55,00,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

#JIN KE SMART CARD BAND HO GAYE HAI 30 JUNE 2022 TAK PURANE FORM MAIN BHARE JAYENGE US KE BAAD SMART CARD KE NEW FORMET MAIN BHARE JSYENGE.

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MARCH 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.