Notice Board


(30-09-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR  KI TOKEN BOOKING 01 OCT 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 03 OCT 2022, 06 OCT 2022 AUR 07 OCT 2022  KE LIYE HOGI.


(30-09-2022)

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE JUN 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(19-09-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI LIQUOR   KI TOKEN BOOKING 20 SEP 2022 KO SUBAH 0900 HRS PAR OPEN HOGI JO 21 SEP 2022 SE 30 SEP 2022  KE LIYE HOGI.


(11-09-2022)


# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY   KI TOKEN BOOKING 10 SEP 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 11 SEP 2022 SE 30 SEP 2022  KE LIYE HOGI.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MAY 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.

 

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR CARD RENEWAL KARNE KE LIYE PPO NO KI EK PHOTO COPY AUR DISCHARGE BOOK KI EK PHOTO COPY SATH MAI LEKE AAYE.


(09-09-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY  KI TOKEN BOOKING 10 SEP 2022 KO  KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 11 SEP 2022 SE 30 SEP 2022  KE LIYE HOGI.

 

# 09 SEP 2022 KO OFFICER,S DAY HOGA.

 

# 10 SEP 2022 KO 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S OR AND FAMILYS KO GROCERY KA SAMAN DIYA JAYEGA. 

 

 


(03-09-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY   KI TOKEN BOOKING 04 SEP 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 05 SEP 2022 KE LIYE HOGI.

 

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI US HISAB SE BOOK KARE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MAY 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.

 

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR CARD RENEWAL KARNE KE LIYE PPO NO KI EK PHOTO COPY AUR DISCHARGE BOOK KI EK PHOTO COPY SATH MAI LEKE AAYE.


(31-08-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR  KI TOKEN BOOKING 01 SEP 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 02 SEP 2022, 03 SEP 2022 AUR 04 SEP 2022 KE LIYE HOGI.

 

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI US HISAB SE BOOK KARE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MAY 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.

 

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR CARD RENEWAL KARNE KE LIYE PPO NO KI EK PHOTO COPY AUR DISCHARGE BOOK KI EK PHOTO COPY SATH MAI LEKE AAYE.


(28-08-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR  KI TOKEN BOOKING 29 AUG 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 31 AUG 2022 KE LIYE HOGI.

 

# GROCERY MAI SAMAN KAM HAI US HISAB SE BOOK KARE.

 

# 30 AUG 2022 TUESDAY KO CANTEEN BAND RHAHEGI.

 

# 01 SEP 2022 KO MSTB HAI CANTEEN BAND RHAHEGI.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MAY 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.

 

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR CARD RENEWAL KARNE KE LIYE PPO NO KI EK PHOTO COPY AUR DISCHARGE BOOK KI EK PHOTO COPY SATH MAI LEKE AAYE.


(25-08-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR  KI TOKEN BOOKING 26 AUG 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 27 AUG 2022 , 28 AUG 2022 AUR 29 AUG 2022  KE LIYE HOGI.

 

 

# LIQUOR STOCK= 50,00,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE MAY 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.

 

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR CARD RENEWAL KARNE KE LIYE PPO NO KI EK PHOTO COPY AUR DISCHARGE BOOK KI EK PHOTO COPY SATH MAI LEKE AAYE.


(22-08-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR  KI TOKEN BOOKING 23 AUG 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 24 AUG 2022 , 25 AUG 2022 AUR 26 AUG 2022  KE LIYE HOGI.

 

 

# GROCERY STOCK= 50,00,000

# LIQUOR STOCK= 80,00,000

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE APR 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(19-08-2022)


# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY AUR LIQUOR  KI TOKEN BOOKING 20 AUG 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 21 AUG 2022 AUR 22 AUG 2022  KE LIYE HOGI.

 

# 23 AUG 2022 TUESDAY KO CANTEEN BAND RHAHEGI.

 

# GROCERY STOCK= 78,00,000

# LIQUOR STOCK= 0

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE APR 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.


(16-08-2022)

# SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI GROCERY  KI TOKEN BOOKING 17 AUG 2022 KO SUBAH 0600 HRS PAR OPEN HOGI JO 20 AUG 2022  KE LIYE HOGI.

 

# 17 AUG 2022 KO OFFICER,S DAY HOGA.

 

# 18 AUG 2022 KO 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S OR AND FAMILYS KO GROCERY KA SAMAN DIYA JAYEGA. 

 

# 19 AUG 2022 KO CANTEEN BAND RHAHEGI.

 

# GROCERY STOCK= 95,00,000

# LIQUOR STOCK= 0

 

#JAB GROCERY KA NAYA STOCK AATA HAI PAHLE DIN

 OFFICER,S DAY HOGA DUSRE DIN 119 (I) INF BDE GP KE JCO,S AND OR FAMILYS KA DAY HOGA TEESRE DIN EXM KO BOOKING PAR DIYA JAYEGA AUR 20 TOKEN OUT STATION SERVING KO SUBHA 0815 HRS PAR DIYE JAENGE.

 

 

 # SMART CARD DHAARKO KO SUCHIT KIYA JATA HAI  JIN LOGO NE NEW SMART CARD KE LIYE APR 2022 MAI APPLY KIYA THA UNKE SMART CARD AAGYE HAI AUR CANTEEN SE LE SAKTE HAI.